Bestuur
Het bestuur van de Nijbakker-Morra stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en de medische adviescommissie.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
- mw. mr. W.K. Bischot. voorzitter
- dhr. drs. J. Huisjes, penningmeester
- dhr. ir. R.J. Morra, MSc, secretaris

De medische adviescommissie bestaat uit:
- dhr. prof. dr. P. Devilee
- dhr. dr. C.J. van Groeningen
- dhr. prof. dr. E.J.Th. Rutgers
- dhr. prof. dr. M.J. van de Vijver

De stichting heeft de volgende honorair oud-bestuursleden:
- dhr. mr. H.C.S. Warendorf,
vanaf de oprichting (1974) tot en met 2004 voorzitter;
- mw. Y.V.Y. Barbas-Meijer,
vanaf de oprichting (1974) tot en met 2005 secretaris;
- dhr. prof. dr. C.J. Cornelisse,
tot en met 2007 bestuurslid en voorzitter Medische Adviescommissie.

Het bestuur voert onbezoldigd haar werkzaamheden uit.

Fotogalerij
Dagelijks bestuur:

mr. W.K. Bischot
voorzitter

ir. R.J. Morra, MSc
secretaris

drs. J. Huisjes
penningmeester


De medische adviescommissie:

prof. dr. P. Devilee
bestuurslid, tevens voorzitter Medische Adviescommissie

dr. C.J. van Groeningen
bestuurslid, tevens lid Medische Adviescommissie

prof. dr. E.J.Th. Rutgers
bestuurslid, tevens lid Medische Adviescommissie

prof. dr. M.J. van de Vijver
bestuurslid, tevens lid Medische Adviescommissie


Honorair oud-bestuursleden:

mevrouw Y.V.Y. Barbas-Meijer
adviseur van het bestuur

mr. H.C.S. Warendorf
honorair oud-bestuurslid, advocaat te Amsterdam. De heer Warendorf is vanaf de oprichting (1975) tot en met 2005 bestuurslid geweest.

prof. dr. C.J. Cornelisse
horair oud-bestuurslid en voorzitter Medische Adviescommissie.
De heer Cornelisse is tot en met 2007 bestuurslid geweest.