Nijbakker-Morra Stichting
De Nijbakker-Morra Stichting (NMS) is in 1974 opgericht door mevrouw C.M. Nijbakker-Morra. Het doel van de stichting is het bevorderen van kankeronderzoek. De heer en mevrouw Nijbakker besloten hun gehele nalatenschap aan kankeronderzoek te besteden, nadat hun enige dochter, Erica Joy Nijbakker, aan kanker was overleden.

De stichting is beperkt van omvang en mede daardoor besteedt de stichting vrijwel alle inkomsten aan kankeronderzoek.
_______________________________________________________
UITNODIGING VOOR GE¤NTERESSEERDEN

De eerstvolgende feestelijke uitreiking van de studentenprijzen zal plaatsvinden op woensdag 7 februari 2018 van 15.00-17.00 in het Nederlands Kanker Instituut, Plesmanlaan 121 te Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst lichten de prijswinnaars hun onderzoek toe in een ook voor leken begrijpelijke presentatie van 15-20 minuten. Na afloop is er een borrel en gelegenheid tot feliciteren. Ge´nteresseerden en familie en vrienden van de prijswinnaars zijn van harte welkom.
_______________________________________________________

De Nijbakker-Morra Stichting ondersteunt personen die kankeronderzoek doen door het verlenen van:

1. Aanmoedigingsprijzen aan veelbelovende studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen (indiening jaarlijks voor 1 november 17.00 uur, uitsluitsel volgt binnen 2 maanden);

2. Stagebeurzen voor masterstudenten voor een verblijf aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut (indiening jaarlijks voor 1 april 17.00 uur en 1 oktober 17.00 uur, uitsluitsel volgt binnen 2 maanden);

3. Stipendia voor onderzoekers voor een verblijf aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut (indiening jaarlijks voor 1 december 17.00 uur, uiterlijk maart uitsluitsel);

4. Projectsubsidies t.b.v. apparatuur voor translationeel kankeronderzoek (indiening jaarlijks voor 1 december 17.00 uur, uiterlijk maart uitsluitsel).

Uitsluitsel ontvangt de aanvrager in februari of maart en in de 2e helft van september voor de 1 juni ronde voor de stipendia voor masterstudenten.

De Nijbakker-Morra Stichting levert uitdrukkelijk geen bijdragen aan
- de drukkosten van proefschriften
- reiskosten voor een (presentatie op een) congres
- materiaalkosten (de stichting is hiermee vanaf het academisch jaar 2016-17 gestopt)

In de periode 2004-2008 heeft de Nijbakker-Morra Stichting de bijzondere leerstoel Genetische Epidemiologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum gefinancierd. Het LUMC heeft gegegeven de behaalde resultaten besloten de leerstoel te continueren en te financieren. Dit is een mooi voorbeeld van de katalysator functie die de Nijbakker-Morra Stichting nastreeft.

Wilt u meer weten over de Nijbakker-Morra Stichting dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

download: 2011 Statuten.pdf

Beleidsplan

download: Beleidsplan NBS v2016-02-07.pdf

FinanciŰle verantwoording

download: Nijbakker-Morra Stichting - Staat van baten en lasten 2012-16.pdf