Leerstoel Genetica van kanker (LUMC)
Sinds 2004 bestaat er door toedoen en financiering van de Nijbakker Morra Stichting een bijzondere leerstoel Genetische Epidemologie van kanker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Voor deze leerstoel is op 25 mei 2004 Prof. dr. P. Devilee tot bijzonder hoogleraar benoemd. De bijzondere interesse van Prof. dr. P. Devilee gaat uit naar de relatie tussen genetische variatie en de gevoeligheid voor veel voorkomende ziekten als kanker.

Het LUMC heeft in 2008 gegegeven de behaalde resultaten besloten de leerstoel als gewone, strategische en voltijdse leerstoel te continueren en te financieren als Leerstoel Genetica van kanker. Dit is een mooi voorbeeld van de katalysator functie die de Nijbakker-Morra Stichting nastreeft.

Meer gegevens over Prof. Devilee alsmede zijn publicaties zijn te vinden op http://leidsewetenschappers.leidenuniv.nl.