Nijbakker-Morra Prijs
Veelbelovende studenten kunnen een aanmoedigingsprijs krijgen van de Nijbakker-Morra Stichting. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag voor het bijwonen van een wetenschappelijk congres over kankeronderzoek in het buitenland. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingsprijs is dat de student een onderzoeksstage afgerond heeft in de 12 maanden voor de deadline op het terrein van het fundamentele of toegepaste kankeronderzoek en daarbij blijk heeft gegeven van een bijzondere aanleg en motivatie voor kankeronderzoek.

Procedure
Studenten kunnen door hun supervisor voorgedragen worden, maar de student moet wel zelf het initiatief nemen om daadwerkelijk mee te dingen naar de prijs.

Voordrachten kunnen ieder jaar vóór 1 november 17.00 uur worden ingediend. In de voordracht dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
- CV van de student
- Motivatiebrief van de student
- Aanbevelings/ondersteuningsbrief supervisor
- Verslag van de onderzoeksstage en/of kopie publicatie

De prijs wordt eenmaal per academisch jaar uitgereikt in de eerste week van februari. De inzendingen worden beoordeeld door de Medische Adviescommissie van de Nijbakker-Morra Stichting. Deze adviescommissie bestaat uit prof. dr. P. Devilee (voorzitter), dr. C.J. van Groeningen, prof. dr. E.J.Th. Rutgers en prof. dr. M.J. van de Vijver. De motivatie maakt een wezenlijk deel uit van de beoordeling en kan de doorslag geven bij gelijkwaardige kwaliteit van het onderzoek.

Inzendingen voor de prijs kunnen gericht worden aan Prof. dr. P. Devilee.

Indiening dient te geschieden via het Secretariaat van de Medische Adviescommissie, t.a.v. Mevrouw M. Kantebeen-Zoetemelk. Graag indienen per e-mail (bij voorkeur als 1 pdf): M.Kantebeen-Zoetemelk@lumc.nl.

Sinds het academisch jaar 2003-2004 zijn de volgende prijzen uitgereikt:

Prijzen academisch jaar 2016-2017
De medische adviescommissie heeft de onderstaande drie studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend:

- Mw. F.M.G. Cornelissen (Fleur), student Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
- Dhr. T.J. Harryvan (Tom), student Geneeskunde/BW, Universiteit Leiden
- Dhr. R.W. Jansen (Robin), student Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Het werk van Tom Harryvan is gepubliceerd in Nature:
"Neoantigen landscape dynamics during human melanoma–T cell interactions"

download: 2017_Harryvan_Immuuntherapie_bij_uitgezaaid_melanoom-Nature.pdf

Prijzen academisch jaar 2015-2016
De medische adviescommissie heeft de onderstaande drie studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend:

- Dhr. Thomas Foets, student Biologie, Universiteit Utrecht
- Dhr. Floris Dammeijer, student Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
- Dhr. David Cucchi, student Geneeskunde/BW, Vrije Universiteit Amsterdam

Prijzen academisch jaar 2014-2015
De medische adviescommissie heeft de onderstaande twee studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend:

- Dhr. R.H.A. Berndsen (Bob), Student Geneeskunde (MSc), Vrije Universiteit Amsterdam
- Mw. S. Mokhles (Sahar), Student Geneeskunde (MSc) en Volksgezondheid (MSc), Erasmus Universiteit Rotterdam & NIHES

Prijzen academisch jaar 2013-2014
De medische adviescommissie heeft de onderstaande drie studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend (v.l.n.r. op de foto):


- Mw. Daisy Wang, Student geneeskunde (celbiologie), Rijksuniversiteit Groningen
- Mw. Iris de Weerdt, Student geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
- Dhr. Robert Jan Kwakman, Student geneeskunde, AMC, Universiteit van Amsterdam

Het werk van Robert Jan Kwakman heeft geleid tot een publicatie:
Robert Jan J.M. Kwakman, Paul M. Jeene, Edith M.T. Dieleman, Lukas J.A. Stalpers. Brain Metastases in The Netherlands: Results of a Patterns of Care Study. Amsterdam Medical Student journal, vol. 2, 2015

download: 2014_Kwakman_AMSj_vol2_Article_BrainMetastases.pdf

Prijzen academisch jaar 2012-2013
De medische adviescommissie heeft de onderstaande drie studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend (v.l.n.r. op de foto):- Mw. Bente Benedict
- Dhr. Sietse Aukema, Rijksuniversiteit Groningen
- Mw. Laura de Rooij

download: 2013 Aukema - Pulse_rubriek onderzoek.pdf

Prijzen academisch jaar 2011-2012
De medische adviescommissie heeft de onderstaande drie studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend (1e 2 v.l.n.r. op de foto):
- Mw. Annechien M. Algra, student geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
- Mw. Susanna J.E. Veringa, student geneeskunde, VU Medisch Centrum Amsterdam
- Dhr. Marcel A. Deken, VU Medisch Centrum Amsterdam

download: 2013 Algra - NTvG2013_Standvanzaken_aspirine_kanker.pdf


download: 2013 Algra - Lancet2013_global_brief_on_aspirin.pdf


download: 2013 Algra - Schrijven_voor_the_lancet.pdf

Prijzen academisch jaar 2010-2011
De medische adviescommissie heeft de onderstaande vier studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend (zie ook v.l.n.r. op de foto):


- Mw. N.A. Ottenhof, Academisch Medisch Centrum Amsterdam (met links Prof. dr. C.J.F. van Noorden, hoogleraar Celbiologie en Histologie AMC en rechts Prof. dr. G.J.A. Offerhaus, hoogleraar Pathologie AMC en UU)
- Mw. S. Lütje, UMC St. Radboud Nijmegen
- Mw. M.J.G. Maenhout, Leidsch Universitair Medisch Centrum (met links Prof. dr. E.A.J.M. Goulmy, hoogleraar Transplantatie Biologie)
- Mw. M.N. Lauw, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Prijzen academisch jaar 2008-2009
De medische adviescommissie heeft de onderstaande vier studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend:1. Mevrouw Lotte Nieuwenhuis, Student Geneeskunde, AMC.
Verslag wetenschappelijke stage "Outcome after Surgical Resections of Recurrent Chest-wall Sarcomas. Is it worthwhile?" (supervisor: drs. Michel W. Wouters).

2. Mevrouw Kalijn Bol, Student Geneeskunde, Nijmegen.
Verslag wetenschappelijke studie "Regulatory T cells and the PD-L1/PD pathway mediate immune suppression in malignant human brain tumors" (supervisor: prof.dr. F.H.M. Corstens, Decaan / vice voorzitter).

3. Gedeelde plaats:
Mevrouw Minka van Dongen, Student Biomedische Wetenschappen, Leiden.
Verslag wetenschappelijke studie "The role of FGFR2 in Breast Cancer" (supervisor: drs. Petra Huijts, arts-onderzoeker).

En mevrouw Louise Olde Nordkamp, Student Geneeskunde, AMC.
Verslag wetenschappelijke stage "Karyotyping, FISH and PCR in Acute Lymphoblastic Leukaemia: Competing or Complementary Diagnostics?" (supervisors: dr. Theo J.M. Hulsebos en dr. H. van den Berg, kinderarts-hemato-oncoloog).

Foto v.l.n.r. Minka van Dongen, Kalijn Bol, Lotte Nieuwenhuis en Louise Olde Nordkamp.

Op het Intranet van het AMC is aandacht aan de prijs en het werk van Louise en Lotte besteedt:

Louise onderzocht diagnostische methoden om afwijkingen in het DNA bij leukemie bij kinderen op te sporen. Uit haar onderzoek bleek dat de drie methoden (karyotypering, FISH en PCR) die nu gebruikt worden het beste naast elkaar kunnen worden gebruikt.

Lotte onderzocht de uitkomsten van operaties naar recidief sarcomen op de thoraxwand. Een sarcoom is een vrij zeldzame kwaadaardige tumor die kan terugkomen na behandeling. Uit het onderzoek van Lotte bleek dat operaties naar het verwijderen van sarcomen zinvol en weinig risicovol zijn. Als de tumor terugkomt is opereren dus aan te raden. Zie voor meer informatie PubMed: Wouters MW, van Geel AN, Nieuwenhuis L, van Tinteren H, Verhoef C, van Coevorden F, Klomp HM. Outcome after surgical resections of recurrent chest wall sarcomas. J Clin Oncol. 2008 Nov 1;26(31):5113-8. Epub 2008 Sep 15.

download: 2008 Nordkamp - Artikel Karyotyping, FISH, and PCR.pdf

Prijzen academisch jaar 2009-2010
De medische adviescommissie heeft de onderstaande vier studenten de Nijbakker-Morra aanmoedigingsprijs toegekend (zie ook v.l.n.r. op de foto):

- Judith Haarhuis, Student Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
- Rick Pleijhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen
- Lotte Elshof, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam
- Chella van der Post, UMC St. Radboud Nijmegen

download: 2010 Intranet UMCG Nijbakker Morra Rick Pleijhuis.pdf

Prijzen academisch jaar 2007-2008
Mevrouw Elly Schaafsma, Student Geneeskunde, VU Medisch Centrum Amsterdam.
Verslag wetenschappelijke stage "Diagnostiek, behandeling en beloop van kinderen met een ponsglioom in het VUMC" (supervisor: prof.dr. G. Kaspers, Hoofd Pediatric Oncology/Hematology).

De heer Oscar Brouwer, Student Geneeskunde, UMC Groningen.
Verslag wetenschappelijke stage "Overcoming therapy resistance in tumour hypoxia" (supervisor: prof.dr. W.M. Molenaar, Voorzitter Cie. Wetenschap en Beroep).

Naar aanleiding van de prijs verscheen het volgende artikel op het intranet van het UMCG.

download: Interview Oscar Brouwer Intranet UMCG 2008.png

Prijzen academisch jaar 2006-2007
De heer Henk-Marijn de Jonge, Student Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen.
Verslag Wetenschappelijke onderzoeksstage “Endogenous Vascular Endothelial Growth Factor-C Expression Increases in Vitro Drug Resistance of Pediatric AML Cells and is a Predictor for the (in Vivo) Time to Reach Complete Remission” (supervisor: Dr. E. de Bont, kinderoncoloog).

Mevrouw Damiette Smit, Student Biomedische Wetenschappen, Leids Universitair Medisch Centrum.
Verslag onderzoeksstage “Optimization of cancer eradication with minor antigen specific T cells in vitro” (supervisor: prof. dr. E.A.J.M. Goulmy, hematoloog).

Mevrouw Mirjam Belderbos, Student Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Verslag Wetenschappelijke onderzoekstage “Platelets take up antibodies” supervisor: dr. H.M.W. Verheul, internist-oncoloog).

Lees hier een samenvatting van haar verslag in begrijpelijke taal over bloedplaatjes, angiogenese en tumorgroei.

download: 2006 Belderbos - Samenvatting verslag.doc

Prijzen academisch jaar 2005-2006
Winifred Broekman, Student, UMCG.
Doctoraal scriptie "Genetic Susceptibility to Non-Melanoma Skin Cancer" (supervisors: prof.dr. C.H. Gips en dr. R.H. Sijmons, klinisch geneticus).

De heer Niels Hulsman, Student, AMC.
Verslag van de wetenschappelijke stage "Properties of NO in biological systems & Synthesis and activity of some NO-donating compounds" (supervisor: prof.dr. D.J. Richel, oncoloog).

Lees hier het persbericht van de VU over het onderzoek.

download: 2005 Hulsman - Persbericht VU over artikel.doc


Open hier de toelichting op het artikel.

download: 2005 Hulsman - Achtergrond artikel.pdf


Veel universiteiten hebben een abonnement op het Journal of Medicinal Chemistry waarin de volledige tekst van het artikel staat.

Prijzen academisch jaar 2004-2005
Mevrouw Dagmar Berghuis, Student, LUMC.
Verslag "Ewing's sarcoma. Expression of the anti-apoptocic genes cFLIP and P1-9" (supervisor: dr. A.C. Lankester, afdeling Kindergeneeskunde).

De heer Sven Mieog, Student, LUMC
Verslag "Clinical tumor response to preoperative chemotherapy in women with eearly stage breast: the prognostic role of P53 expression" (supervisor: prof.dr. C.J.H. van de Velde, afdeling Heelkunde Oncologische Chirurgie).

Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen het volgende artikel.

download: artikel p53 EJC juli 2006_Sven Mieog.pdf

Prijzen academisch jaar 2003-2004
Mevrouw Man-Chi Wong, Student, een samenwerking tussen de afdeling Huidziekten en Oogheelkunde, LUMC.
Verslag "Het analyseren en identificeren van eiwitten betrokken bij de ontstaanswijze en progressie van het oogmelanoom" (supervisor: prof.dr. J.E.E. Keunen, afdeling Oogheelkunde).

De heer A.M. Metha, Student, LUMC.
Het aantonen d.m.v. onderzoek gedurende één jaar hoe cervicale tumorcellen ontsnapen aan de afweer. De bevindingen van A. Metha hebben bijgedragen aan het begrijpen op welke wijze het met Human Papillima virus geassocieerde cerviscarconoom aan de afweer ontsnapt (supervisor: prof.dr. G.J. Fleuren, afdeling Pathologie).