Projecten met betrekking tot kankeronderzoek
De Nijbakker-Morra Stichting verleent vanaf de oprichting projectsubsidies ten behoeve van apparatuur voor kankeronderzoek. Een aanvraag kan in het Nederlands of Engels ingediend worden middels de aanvraagformulieren op deze pagina bij de Medische Adviescommissie t.a.v. prof. dr. P. Devilee.

De Medische Adviescommissie binnen het bestuur van de Nijbakker-Morra Stichting beoordeelt jaarlijks de aanvragen, in voorbereiding op onze bestuursvergadering in de eerste week van februari. Aanvragen die voor 1 december 17.00 uur van enig jaar binnen zijn, worden meegenomen. De indieningsinstructie is opgenomen in de aanvraagformulieren. Uitsluitsel volgt uiterlijk eind april.

In de loop der jaren zijn vele tientallen subsidies verleend. De Stichting honoreert meestal 2 aanvragen. Aanvragen die voldoen aan de selectiecriteria en een bedrag tussen de EUR 5.000,- en EUR 20.000,- aanvragen, maken (de meeste) kans om gehonoreerd te worden.

De Stichting ondersteunt vooral onderzoek naar verbetering van genezingskansen (met alles wat daarbij hoort), en vermindering van complicaties en bijwerkingen op lange termijn. Gegeven onze beperkte middelen kan de Stichting geen prioriteit geven aan bijvoorbeeld Quality Of Life of ander sociaal-oncologisch onderzoek.

Concreet ondersteunt de Stichting:
a. Wetenschappelijk oncologisch onderzoek, van fundamenteel tot klinisch;
b. Zelfstandige en in tijd begrensde projecten;
c. Deelproject van of vervolgproject op groter onderzoek, mits met herkenbare eigen vraagstelling;
d. Pilotproject ten dienste van toekomstige omvangrijker aanvragen bij KWF, NWO, ERC of andere fondsen.

Aanvraag apparatuur
Aangevraagd kan worden:
- Kleine laboratorium apparatuur die een ondersteuning vormt van een lopend onderzoek, dat op zichzelf uit andere bronnen gefinancierd kan zijn. Het betreft oncologisch onderzoek van fundamenteel /experimenteel tot translationeel.
- Medische apparatuur waarmee bij patiŽnten handelingen uitgevoerd kunnen worden ten behoeve van een oncologisch onderzoek.

In sommige gevallen zal het bedrag van een apparaat boven de EUR 20.000,- liggen. De Stichting is bereid deelfinanciering van het apparaat te overwegen, indien de aanvrager kan aanvoeren het resterende bedrag uit andere financieringsbronnen te kunnen bekostigen. Bij gunstige beoordeling zal de Stichting pas tot honorering overgaan indien de aanvrager kan aantonen dat de financiering van het gehele bedrag rond is. Apparatuur duurder dan EUR 50.000,- komt niet voor dergelijke financieringsconstructie in aanmerking.

download: Aanvraag apparatuur Nijbakker-Morra v20131121.doc


UK Version

download: Application laboratory equipment Nijbakker-Morra Foundation v20131124.doc

Aanvraag materiaalkosten gestopt
Vanaf het academisch jaar 2016-17 is de Nijbakker-Morra Stichting gestopt met subsidies voor materiŽle ondersteuning.

Academisch jaar 2014-2015
Apparatuur voor onderzoek naar de snellere ontwikkeling van drugleads voor kankertherapie door middel van parallelle microwave-assisted chemische synthese. Apparatuur: Volautomatische magnetron bestaande uit Biotage Initator + Microwave System
(Dhr. Prof. dr. Huib Ovaa, NKI‐AvL)

Apparatuur voor onderzoek naar Capturing dynamic Wnt signaling events in the mammary epithelium. Apparatuur: RNASCOPE HybEZ Hybridization system.
(Mw. dr. Renťe van Amerongen, UvA)

MateriŽle ondersteuning voor onderzoek naar Ion Torrent AmpliSeq user‐designed DNA mutation panel and CAN detection (QDNAseq). Personalizing the mutational landscape of pancreatic cancer.
(Mw. dr. Frederike Dijk, AMC)

Academisch jaar 2013-2014
Apparatuur voor onderzoek naar Fluorescence lifetime imaging microscopy in het onderzoek naar oorzaken en behandeling van kanker: een multi-positie uitbreiding ter vergroting van de efficientie.
(Dhr. Kees Jalink, Promovendus, NKI-AvL)

MateriŽle ondersteuning voor onderzoek: Tumor heterogeniteit en clonale selectie als biomarker voor therapierespons van het adenocarcinoom van de oesophagus.
(Dhr. Sybren L Meijer, Staflid/Teamleider, AMC)

Academisch jaar 2012-2013
Apparatuur voor onderzoek naar snelle en real-time screening voor T cel costimulatie: ondersteuning voor de ontwikkeling van therapeutische T cel therapie.
(Dhr. Dr. Reno Debets, Laboratorium Experimentele Tumor Immunologie, Afd. Interne Oncologie, Erasmus MC Kanker Instituut)

MateriŽle ondersteuning voor onderzoek: Optimalisatie van mutatie detectie in cel vrij DNA uit serum van borst- en ovariumkanker patiŽnten.
(Dhr. Maurice Jansen, Postdoc, EUR)

Academisch jaar 2011-2012
MateriŽle ondersteuning voor onderzoek: Pre-tumor progressie visualiseren aan de hand van stamceldynamica mbv next generation sequencing
(Mw. W. Leng , UMCU)

MateriŽle ondersteuning voor onderzoek:īIn solution capture' en 'next generation sequencing' van Lynch syndroom patiŽnten zonder oorzakelijke mutatie in een van de DNA herstelgenen.
(J. Wijnen, LUMC)

Apparatuur voor onderzoek: WAVE Bioreactor perfuse: een essentieel systeem ter bereiding van genetisch gemodificeerde T lymfocyten voor de klinische behandelijng van patienten met kanker
(Lamers, CHJ EMC)

Apparatuur voor onderzoek: Development of a platform for next-generation DNA sequencing personalized for cancer patients
(C.G. Gadellaa-van Hooijdonk, UMCU)

Academisch jaar 2010-2011
Subisidie voor apparatuur voor onderzoek toegewezen aan:
- Dr. Frank N. Van Leeuwen, UMC St. Radboud
- Dr. Marcel van Vught, UMCG
- Dr. Michal Heger, AMC-UvA
- Dr. H.C. Groen, Erasmus MC

Academisch jaar 2009-2010
MateriŽle ondersteuning voor onderzoek: ďGenoom-brede analyse van de relatie tussen differentiŽle allelische gen-expressie en chromosomale aneuploÔdie bij het ontstaan van kankerĒ.
(Dr. M.P.G. Vreeswijk, Dr. T. van Wezel, Leids Univ Medisch Centrum, Leiden)

Apparatuur voor onderzoek: Uitbreiding van confocale microscoop opstelling om deze geschikt te maken voor onderzoek naar de effecten van metabolisme op groei en dynamiek van kankercellen onder hypoxische omstandigheden.
(Dr. R. van Horssen, Department of Cell Biology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS), Nijmegen)

Academisch jaar 2008-2009
MicroPorator system voor onderzoek: Remming van nucleaire receptoren als nieuwe benadering om multidrug resistentie veroorzaakt door de overexpressie van geneesmiddelentransporters te voorkomen.
(dr. I. Meijerman, Farmaceutische Wetenschappen, UMCU)

Apparatuur voor onderzoek: Pilot study on the use of fluorescence imaging of lymph nodes dsuring laparoscopic pelvic sentinel node dissection for prostate cancer, using indocyanine green.
(dr. H.G. van der Poel, Urologie, NKI)

Apparatuur voor onderzoek: Apoptose profiling in diffuus grootcellig B-cellymfoom patiŽnten.
(dr. S. Gillessen, Pathologie, VUMC)

Academisch jaar 2007-2008
Ook in 2007 zijn 3 projectsubsidies toegekend.

Academisch jaar 2006-2007
Apparatuur voor onderzoek ĎQuantitation of Protein Destruction in Tumour Cells by Live Cell Fluorescence Imagingí (NKI-AvL, Amsterdam, Afd. Moleculaire Biologie, Dr. R. Wolthuis)

Apparatuur voor onderzoek ĎDoes innate and acquired variation in the immune response affect the risk of developing NHL among the general population?í (Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afd. Epidemiologie, Dr. R. Vermeulen)

Millicell ERS-Electronical Resistance system (Millipore) ten behoeve onderzoek naar inductie en inhibitie van het metabolisme en transport van cytostatica: de rol van nucleaire transcriptiefactoren. (Universiteit Utrecht, Farmaceutische Wetenschappen, Drs. S. Harmsen, Mw. Dr. Ir. I. Meijerman, Prof. Dr. J.H.M. Schellens)

Academisch jaar 2005-2006
Fluorescentie unit t.b.v. Lasergeleide microdissectie uit weefsel: Onderzoek naar gen- en eiwitexpressie patronen in specifieke(tumor)compar-
timenten en individuele tumorcellen (Academisch Ziekenhuis Utrecht, dr. R.A. de Weger, dr. H.F.J. Dullens).

PCR apparaat (PTC thermocycler 200) van de firma BioRad inclusief bijbehorende randapparatuur ten behoeve van het onderzoek "Gene hypermethylation as diagnostic target in cervical neoplasia" (Universitair Medisch Centrum
Groningen, Afd. Gynaecologische oncologie, dr. ir. J.J. van Zanden en H. Volders).

Bijdrage aan een digitale virtuele microscopie voor kinderen met kanker (Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afd. Pathologie, dr. J. Bras).

Correlatie van celmigratie capaciteit met metastase en angiogenese bij borstcarcinoom en maligne melanoom (Erasmus Universiteit Rotterdam, afd. Experimentele Chirurgische Oncologie, drs. R. van Horssen).

Identificatie van melanoom afgeleide metastase factoren geeft nieuw inzicht in de ontwikkeling van anti-metastase therapieŽn: een microarray studie (Erasmus Universiteit Rotterdam, afd. Experimentele Chirurgische Oncologie, drs. L. Kwee).

Bioanalystische bepaling van capecitabine, 5-fluoro-5í-deo-
Xycitidine, 5-fluoro-5í-deoxyuridine, 5-fluorouracil en 5,6-dihydro-5-fluorouracil in humaan plasma
(Universiteit Utrecht, Fac. Farmaceutische Wetenschappen, dr. ir. R.W. Sparidans).

Academisch jaar 2004-2005
Aluminium 96 wells GeneAmp PCR System 9700 van Applied Biosytems.
In het kader van Farmacogenetica van metaboliserende enzymen en geneesmiddeltransporterende eiwitten in relatie tot de farmacokinetiek van antikanker middelen (Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, drs. T.M. Bosch
Apotheker-onderzoeker).

Laparoscopisch te gebruiken unit voor gammastralen detectie ten behoeve van Laparoscopie sentinel node biopsie (schildwachtklierbiopsie) bij blaas- prostaat- en testiscarcinoom (Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, prof. dr. S. Horenblas, afdeling Urologie.

Spectrometer van de firma Spectros, Palo Alto, USA voor evaluatie van de toepasbaarheid van reflectie spectrofotometrie bij intra-operatieve meting van mucosale perfusie van oesofagus- en rectum anastomosen (Universitair Medisch Centrum Groningen, drs. A. Karliczek, AGIO Chirurgie)

Upgrade van SKY en SPY apparatuur voor genomische analyse van tumorweefsel (Universiteit Maastricht, dr. T. Hopman, biochemicus
dr. E.J.M. Speel, mol. bioloog, dr. M. MacVille, geneticus).

Academisch jaar 2003-2004
Een Luminometer ter ondersteuning van het identificeren van eiwitten betrokken bij de stabilisatie en activivatie van HIF-1α, een door hypoxie opgereguleerd gen met een cruciale rol in carcinogenese (Universitair Medisch Centrum Utrecht, prof.dr P.J. van Diest, afdeling pathologie).

Nanodrop Spectrophotometer voor de identificatie van moleculair genetisch prognostische markers die correleren met de respons op radiotherapie van carcinomen op de stemband (Universitair Medisch Centrum Groningen, dr E.M. Schuuring).

Krumdieck Tissue slicer, a precision-cut liver slicer as a tool to study liver metabolism (Universiteit Maastricht, drs. M.C.G. van de Poll, afdeling alg. heelkunde).

Detastation GS800 Densitometer.
Geneesmiddelen interacties tussen (nieuwe) anti-kankergeneesmiddelen: inductie van metaboliserende enzymen en transporters en de rol van nucleaire receptoren (Universiteit Utrecht, mw dr.ir. I. Meijerman, farmaceutische Wetenschappen Geneesmiddelentoxicologie).