Projectsubsidies

Projectsubsidies ten behoeve van apparatuur voor kankeronderzoek

De Nijbakker-Morra Stichting verleent vanaf de oprichting projectsubsidies ten behoeve van apparatuur voor kankeronderzoek.  Een aanvraag kan in het Nederlands of Engels ingediend worden middels de aanvraagformulieren op deze pagina bij de Medische Adviescommissie t.a.v. prof. dr. P. Devilee. De Medische Adviescommissie binnen het bestuur van de Nijbakker-Morra Stichting beoordeelt jaarlijks de aanvragen, in voorbereiding op onze bestuursvergadering in de eerste week van februari. Aanvragen die voor 1 december 17.00 uur van enig jaar binnen zijn, worden meegenomen. De indieningsinstructie is opgenomen in de aanvraagformulieren. Uitsluitsel volgt uiterlijk eind april. De Stichting honoreert meestal 1 tot 2 aanvragen per jaar. Aanvragen die voldoen aan de selectiecriteria qua type apparatuur en type oncologisch onderzoek, en een bedrag tussen de EUR 5.000,- en EUR 20.000,- aanvragen, maken (de meeste) kans om gehonoreerd te worden.

Type apparatuur

 • Kleine laboratorium apparatuur die een ondersteuning vormt van een lopend onderzoek, dat op zichzelf uit andere bronnen gefinancierd kan zijn.
 • Medische apparatuur waarmee bij patiënten handelingen uitgevoerd kunnen worden.
 • In sommige gevallen zal het bedrag van een apparaat boven de EUR 20.000,- liggen. De Stichting is bereid deelfinanciering van het apparaat te overwegen, indien de aanvrager kan aanvoeren het resterende bedrag uit andere financieringsbronnen te kunnen bekostigen. Bij gunstige beoordeling zal de Stichting pas tot honorering overgaan indien de aanvrager kan aantonen dat de financiering van het gehele bedrag rond is. Apparatuur duurder dan EUR 50.000,- komt niet voor dergelijke financieringsconstructie in aanmerking.

Type oncologisch onderzoeksprojecten

 • Wetenschappelijk oncologisch onderzoek, van fundamenteel tot klinisch.
  De Stichting ondersteunt vooral onderzoek naar verbetering van genezingskansen (met alles wat daarbij hoort), en vermindering van complicaties en bijwerkingen op lange termijn. Gegeven onze beperkte middelen kan de Stichting geen prioriteit geven aan bijvoorbeeld Quality Of Life of ander sociaal-oncologisch onderzoek;
 • Zelfstandige en in tijd begrensde projecten;
 • Deelproject van of vervolgproject op groter onderzoek, mits met herkenbare eigen vraagstelling;
 • Pilotproject ten dienste van toekomstige omvangrijker aanvragen bij KWF, NWO, ERC of andere fondsen.

Toekenningen dit jaar

Voor het academisch jaar 2017-18 zijn de volgende projectsubsidies voor apparatuur toegekend:

 • Prof. dr. ir. H.J.C.M. Sterenborg, Staflid/Teamleider AMC
  Steriliseerbaar instrument voor in vivo spectroscopisch onderzoek van resectiemarges