Nijbakker-Morra Stipendia
De Nijbakker-Morra Stichting kent stagebeurzen voor Masterstudenten en stipendia voor onderzoekers ter vergoeding van reis- en verblijfskosten aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut voor de uitvoering van oncologisch onderzoek ter plekke. Bij voorkeur dient het om een verblijf te gaan van tenminste enkele maanden aan een gerenommeerd kanker instituut, om een duidelijk afgekaderde (deel)onderzoeksvraag te beantwoorden.

- Stipendia voor onderzoekers aan een Nederlands onderzoeksinstituut. De onderzoeker is bij voorkeur een promovendus of een postdoc die nog aan het begin van zijn/haar onderzoekscarrière staat. Ook artsen die hun opleiding combineren met (promotie-) onderzoek worden aangemoedigd te reageren;

- Stagebeurzen voor Masterstudenten met reeds enige onderzoekservaring in de Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en studerend aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

For English speaking applicants
The Nijbakker-Morra Foundation awards scholarships for Master students and scholarships for researchers for the reimbursement of travel and accommodation expenses at a foreign university or research institute for the execution of oncology research (only). Preferably for a stay of at least several months at a renowned cancer institute, to answer a clear (partial) research question.

- Scholarships for researchers at a Dutch research institute. The researcher is preferably a PhD student or a postdoc who is at the beginning of his / her research career. Also doctors who combine their education with (PhD) research are encouraged to respond;

- Scholarships for Master students with already some research experience in Medicine and Biomedical Sciences and studying at a Dutch university or research institute.

Please use Google translate or ask a Dutch friend for further translation of the information on this site.


Stipendium voor onderzoeker
Bedrag: Maximaal 9.600 euro per aanvraag.
Aantal: Per jaar worden enkele aanvragen gehonoreerd.
Sluitingsdatum: Aanvragen die voor 1 december 17.00 uur van enig jaar binnen zijn, worden meegenomen.
Randvoorwaarde: Aanvang reis na sluitingsdatum en uiterlijk binnen 1 jaar vertrek.
Uitsluitsel: Uiterlijk eind maart. De Medische Adviescommissie beoordeelt jaarlijks de aanvragen, in voorbereiding op de bestuursvergadering in de eerste week van februari.
Vergoeding: 800 euro per maand, minimaal 4 en maximaal 12 maanden. Vergoeding in tranches waarbij de laatste tranche wordt overgemaakt nadat het verslag en alle declaraties ontvangen zijn.

download: Aanvraag stipendium onderzoeker Nijbakker-Morra Stichting v20131121.doc

UK version

download: Application stipendium researcher Nijbakker-Morra Foundation v20131121.doc

Stagebeurzen voor Masterstudenten
Bedrag: Maximaal 1.800 euro (binnen Europa) en 3.000 euro (buiten Europa) per aanvraag (vanaf academisch jaar 2017/2018).
Aantal: ca. 10 aanvragen per academisch jaar.
Sluitingsdata: Per academisch jaar zijn er 2 ronden. Voor de 1e ronde dient de aanvraag voor 1 oktober 17.00 uur binnen te zijn en voor de 2e ronde voor 1 april 17.00 uur.
Randvoorwaarde: Aanvang reis na sluitingsdatum en uiterlijk binnen 1 jaar vertrek.
Uitsluitsel: Binnen 2 maanden na sluitingsdatum.
Vergoeding: 300 euro per maand in Europa en 500 euro per maand buiten Europa, minimaal 2 en maximaal 6 maanden. Vergoeding vooraf. Na afloop dient een kort verslag (A4-tje) met een samenvatting van het onderzoek, aangevuld met enkele persoonlijke ervaringen overlegd te worden, bij voorkeur publiceerbaar op de website ter inspiratie voor anderen.

download: Aanvraag stagebeurs masterstudent Nijbakker-Morra Stichting v20170509.doc

UK version

download: Application scholarship master student Nijbakker-Morra Foundation v20170905.doc

Indiening:
Indiening op basis van de instructie die opgenomen is in het aanvraagformulier.

De aanvraag dient zoals vermeld in het aanvraagformulier tevens vergezeld te gaan van brieven (attest) van het gastinstituut waarin deze duidelijk aangeeft bereid te zijn als gastheer op te treden, en van een aanbevelingsbrief van uw Nederlandse universiteit, onderzoeksinstituut of afdeling. U sluit ook uw CV in bij de aanvraag.

Academisch jaar 2014-2015
Toekenning van stipendia voor onderzoekers aan:

- Dhr. Koos Hovinga, Arts‐onderzoeker, AMC
Instituut: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
Onderzoek: Notch Inhibition in High Grade Glioma

- Mw. Esther Klein Hesselink, Promovendus, UMCG
Instituut: University Hospital and Health Sciences Research Institute Germans Trias I Pujol , Barcelona, Spain
Onderzoek: The role of DNA methylation in progression of thyroid carcinoma

- Mw. Elke van Beek, Promovendus, UMCU
Instituut: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
Onderzoek: Characterization of dormancy and outgrowth for metastatic pancreatic cancer in the liver


Toekenning van stagebeurzen voor masterstudenten aan:

- Babette Becherer, Geneeskunde, Universiteit Groningen
Stage aan Beth Israel Deaconess Medical Center Boston, USA

- Selena Brouwer, Geneeskunde, Universiteit Utrecht
Stage aan Brigham and Women's Hospital Boston, Dept. of Endocrine surgery, USA

- Monique de Beijer, Biomedische Wet., Universiteit van Amsterdam
Stage aan Harvard Medical School, Dept. of Radiation Oncology, USA

- Swip Draijer, Biomedische Wet., Universiteit van Amsterdam
Stage aan University of Oxford, UK

- Felix Fennemann, Molecular Life Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen
Stage aan Karolinska Institutet, Solna, Sweden

- Jacqueline Gerritsen, Biofarmaceutische Wet., Universiteit Leiden Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

- Axel Janssen, Biomedische Wet., Universiteit Utrecht
Stage aan Univ. of California, Roose Lab, Dept. of Anatomy, USA

- Celine Mahieu, Biomedische Wet., Universiteit Utrecht
Stage aan Univ. of California, Dept. of Cell and Tissue Biology, San Francisco, USA

- Anne Sophie van Dalen, Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Stage aan Columbia Univ. Medical Center, Dept. of Surgery, New York, USA

- Yannouck van Lier, Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Stage aan Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA

- Jolien Wolbert, Biomedische Wet., Universiteit Leiden
Stage aan UCL Institute of Child Health London

Academisch jaar 2013-2014
Toekenning van stipendia voor onderzoekers aan:

- Dhr. Niek Maas, Promovendus, UMCU
Instituut: Harvard Medical School, Neurogenetics Unit, Charlestown USA
Onderzoek: Gliobastoma derived extracellular vesciles as a noninvasive tool for tumor screening and profiling

- Mw. Johanna M. Meulepas, Promovendus, NKI‐AvL
Instituut: Columbia University, Center for Radiological Research, New York USA
Onderzoek: Excess cancers caused by radiation exposure from computed tomography scans among adults in the Netherlands

- Mw. Marieke A. Stammes, Promovendus, LUMC
Instituut: Cancer Care Ontario Research Chair in Cancer Imaging, Toronto, Canada
Onderzoek: New necrosis avid probes for cell death diagnosis and anti‐tumor therapy prognosis


Toekenning van stagebeurzen voor masterstudenten aan:

- Lisa Donker, Student Biomedische Wet., Universiteit Utrecht
Stage aan University of California San Fransisco, Roose Lab

- Annabel Ebbing, Student Medische Biologie, Universiteit Utrecht,
Stage aan Cancer Research UK, London Research Institute, London

- Thomas Foets, Student Geneeskunde, Universiteit Utrecht
Stage aan Dr. de La Roche, Univ. of Cambridge UK

- Nicola Frenkel, Student Geneeskunde, Universiteit Utrecht
Irving Cancer Research Center/ Columbia University Medical Center

- Kiki Gortzak, Student Geneeskunde, Universiteit Groningen
Stage aan Harvard Medical School Boston

- Wenzel Hackeng, Student Geneeskunde, Universiteit Utrecht
John Hopkins Hospital Baltimore

- Bas Rosier, Student Biomedische Technologie, Technische Universiteit Eindhoven
Stage aan Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering

- Tessa Sandberg, Student Biomedische Wet., Universiteit Leiden
Stage aan University of Oxford, Wellcome Trust Centre for Human Genetics

download: 2014_Rosier_Stageverslag.pdf

Poster

download: 2014_Stammes_Poster onderzoek.pdf

Academisch jaar 2012-2013
Toekenning van stipendia voor onderzoekers aan:

- Mw. Caroline Lindemans, Staflid/Teamleider, UMCU
Instituut: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
Onderzoek: de intestinale organoid als model voor acute Grafts vs. Host ziekte van de darmpost allogene stamceltransplantatie: Op zoek naar nieuwe therapie- en preventiestrategieën.

- Dhr. Lodewijk Brosens, Postdoc, UMCU
Instituut: Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA
Onderzoek: Intratumor heterogeniteit van driver mutaties in pancreascarcinoom en de prognostische betekenis.


Toekenning van stagebeurzen voor masterstudenten aan:

- Jeanine Arkenbosch, Student Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
Stage aan St. Luke's Roosevelt Hospital, New York, USA

- Simone Hendrikse, Student Biomedische Wetenschappen, Technische Universiteit Eindhoven
Stage aan Dana‐Farber Cancer Institute, Boston, USA

- Anja Huisman, Student Biomedische Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
Stage aan The Queensland Institute of Medical Research, Australië. Onderzoek naar uitzaaiingen bij borstkanker.

- Jasmin Post, Student Biologie, Universiteit Utrecht
Stage aan University of California San Francisco, USA

- Karin Prummel, Student Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Stage aan University of California San Francisco

- Loes Van Dam, Student Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Stage aan University of California, San Francisco, USA

download: 2013 Huisman - Stageverslag.pdf

Eindverslag Brosens

download: 2013_Brosens_Eindverslag.pdf

Academisch jaar 2011-2012
Toekenning van stagebeurzen voor masterstudenten aan:

- Lisanne Vat, student Geneeskunde, EUR
Stipendium voor keuze-onderzoek gedurende 21 weken

- Si Chen, Master Biofarmacie UMCU
Stipendium voor onderzoek naar ´Using zebrafish to test effects of 5q chromosome deletions on Myelodysplastic Syndromes (MDS) and its transformation into Acute Myeloid Leukemia (AML).'

- Remi Ramjiawan, Master Oncology VU
Stipendium voor onderzoek naar ´The role of the FAK/Src pathway in breast cancer metastasis´

- A. van der Zwan, Master Biomedische Wetenschappen, UL
Stipendium voor onderzoek naar `The role of Epithelial-Mesenchymal-Transition as Resistance Mechanism to Angiogenesis Inhibitors´

- Iris de Weerdt, Geneeskunde
Gene expression profiling before and during therapy with ibrutinib, rituximab and allopurinol in high-risk CLL patients MD Anderson Cancer Center, Houston Texas

- Joyce Buikhuisen, UvA Biomedische Wetenschappen
Extracellular signals provided by the tumour microenvironment promoting Epithelial-Mesenchymal Transition. Whitehed Institute for Biomedical research, Cambridge, Verenigde Staten.

download: 2013 De Weerdt - Wetenschappelijk verslag.pdf

Academisch jaar 2010-2011
Toekenning van stipendium voor een promovendus aan:
- Drs. Chris P.E. Lange, Promovendus, LUMC
Instituut: Univ Southern California, USA (Epigenome Center Peter Laird)
Onderzoek: MEDICO studie: Methylering van DNA als Diagnostische Modaliteit in Colorectaal Carcinoom.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd. Zie download.

Toekenning van stagebeurzen voor masterstudenten aan:
- Mw. C.M. (Lotte) Huijts, VU Medisch Centrum
- Mw. Lianne E.M. Vriend, VU Medisch Centrum
- Dhr. Danny Van der Helm, Univ Leiden
- Mw. Da Wang, UMCG

download: 2012 Lange - Artikel PlosONE.pdf

Reisverslag

download: 2012 Lange - Eindverslag.pdf

Academisch jaar 2009-2010
Stagebeurs voor stage bij de onderzoeksgroep van prof. Dr. R. Lock in het Children’s Cancer Institute te Sydney, Australië met als onderwerp de genetica van acute lymphoblastische leukemie. (Suzanne de Maat, master-studie, UU)

Academisch jaar 2007-2008
In 2007/8 ontving Koos Hovinga een studiebeurs van de Nijbakker-Morra stichting voor een Wetenschappelijke Stage aan het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Koos Hovinga, nu AIOS neurochirurgie in het AMC, Amsterdam over zijn wetenschappelijke stage:

“Ik heb gewerkt aan een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor de kwaadaardige hersentumor “glioblastoma multiforme” (GBM). Een populair idee op het moment in oncologie onderzoek is dat een kleine groep van “tumor stamcellen” verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van tumoren en voor het terugkeren van de tumor na conventionele behandeling als bestraling. In het laboratorium waar ik zat in New York was veel ervaring met onderzoek naar normale stamcellen in het centraal zenuwstelsel. Deze “neurale stamcellen” zijn in veregaande mate afhankelijk van een bepaalde eiwit cascade de “notch pathway”. Het idee van mijn onderzoek was dat de tumorstamcellen in GBM ook niet zonder een actief notch systeem zou kunnen. Wat wij hebben aangetoond is dat als GBM cellen eerst met een notch remmer behandeld ze veel gevoeliger voor bestraling worden en het vermogen tot groei vrijwel volledig verliezen. Het bijzondere aan dit onderzoek is dat wij het hebben aangetoond in vers tumorweefsel dat direct van de OK kwam, wat de klinische relevantie waarschijnlijk veel hoger maakt.

De resultaten van dit onderzoek heb ik opgeschreven in een artikel dat recentelijk in Stem Cells (zie download) is gepubliceerd.

De belangrijkste nieuwe techniek die ik heb opgedaan is het nieuwe in vitro systeem voor het kweken van stukjes tumor (explants) van Glioblastoma Multiforme. Dit is een vrij lastige techniek waarvoor veel oefenen vereist is. Aangezien Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) een derdelijns verwijs centrum voor oncologiepatiënten is, worden hier aanzienlijk meer patiënten met een GBM geopereerd dan in andere centra in Amerika en in Nederland. Het was dan ook duidelijk een meerwaarde om deze techniek in dit centrum te leren waardoor mijn leercurve veel steiler was. De grootste winst heb ik echter geboekt door gebruik te maken van het academische leven aan MSKCC. Het niveau van onderzoek wat hier wordt gedaan is naar mijn mening van uitzonderlijk hoog niveau en het omgaan met de andere wetenschappers hier heb ik als een zeer waardevol ervaren. Daarnaast zijn er vrijwel iedere dag presentaties van wereldleiders van verschillende oncologisch gerelateerd onderzoeksgebieden. Ik ben zo vaak mogelijk naar deze bijeenkomsten gegaan en heb daar zeer veel van geleerd en zeker mijn wetenschappelijke kennis in de breedte vergroot.

Samenvattend heb ik erg veel geleerd over hoe onderzoek in zijn werk gaat in een toponderzoekscentrum in Amerika. Ik geloof dat het mijn manier van denken positief heeft beïnvloed en ik hoop op deze wijze in de toekomst onderzoek in Nederland te blijven doen.”

download: 2010 Hovinga et al. stem cells.pdf