Bestuur

Het bestuur van de Nijbakker-Morra stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en de medische adviescommissie.

Het dagelijks bestuur:

Het bestuur van de Nijbakker-Morra stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en de medische adviescommissie. Het bestuur voert onbezoldigd haar werkzaamheden uit.

Dhr. D. van Hoewijk
Dhr. D. van Hoewijkvoorzitter
Dhr. J. de Graaf
Dhr. J. de Graafpenningmeester
Dhr. R.J. Morra
Dhr. R.J. Morrasecretaris

De medische adviescommissie:

Dhr. P. Devilee
Dhr. P. Devileevoorzitter
Dhr. C.J. van Groeningen
Dhr. C.J. van Groeningenlid
Dhr. E.J.Th. Rutgers
Dhr. E.J.Th. Rutgerslid
Dhr. M.J. van de Vijver
Dhr. M.J. van de Vijver lid
Mevr. S. Linn
Mevr. S. Linnlid

Honorair oud-bestuursleden:

Dhr. H.C.S. Warendorf
Dhr. H.C.S. Warendorf vanaf de oprichting (1974) tot en met 2004 voorzitter
Mw. Y.V.Y. Barbas-Meijer
Mw. Y.V.Y. Barbas-Meijervanaf de oprichting (1974) tot en met 2005 secretaris
Dhr. C.J. Cornelisse
Dhr. C.J. Cornelisse tot en met 2007 bestuurslid en voorzitter Medische Adviescommissie
Mw. W.K. Bischot
Mw. W.K. Bischotvanaf 2004 tot en met 2019 voorzitter
Dhr. J. Huisjes
Dhr. J. Huisjesvanaf 1974 tot en met 2021 penningmeester

Contact