Stipendia onderzoekers

Stipendia voor afgestudeerde academici voor de uitvoering van oncologisch onderzoek aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

De Nijbakker-Morra Stichting kent stipendia voor onderzoekers – afgestudeerde academici – ter vergoeding van reis- en verblijfskosten aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut voor de uitvoering van oncologisch onderzoek ter plekke. Bij voorkeur dient het om een verblijf te gaan van tenminste enkele maanden aan een gerenommeerd kanker instituut, om een duidelijk afgekaderde (deel)onderzoeksvraag te beantwoorden.

De onderzoeker is bij voorkeur een promovendus of een postdoc die nog aan het begin van zijn/haar onderzoekcarrière staat. Ook artsen die hun opleiding combineren met (promotie-) onderzoek moedigen we aan te reageren.

Toelichting

Bedrag: Maximaal 9.600 euro per aanvraag.

Aantal: Per jaar worden enkele aanvragen gehonoreerd.

Sluitingsdatum: Aanvragen die voor 1 december 17.00 uur van enig jaar binnen zijn, worden meegenomen.  

Randvoorwaarde: Aanvang reis na sluitingsdatum en uiterlijk binnen 1 jaar vertrek.

Uitsluitsel: Uiterlijk eind maart. De Medische Adviescommissie beoordeelt jaarlijks de aanvragen, in voorbereiding op de bestuursvergadering in de eerste week van februari.

Vergoeding: Max. 800 euro per maand voor een duur van minimaal 4 en maximaal 12 maanden. De vergoeding gebeurt in tranches waarbij de laatste tranche wordt overgemaakt nadat het verslag en alle declaraties ontvangen zijn.

Indiening

Indiening op basis van de instructie die opgenomen is in het aanvraagformulier. De aanvraag dient zoals vermeld in het aanvraagformulier tevens vergezeld te gaan van brieven (attest) van het gastinstituut waarin deze duidelijk aangeeft bereid te zijn als gastheer op te treden, en van een aanbevelingsbrief van uw Nederlandse universiteit, onderzoeksinstituut of afdeling. U sluit ook uw CV in bij de aanvraag.

Download aanvraagformulier stipendium

Toekenningen academisch jaar 2017-2018

Voor het academisch jaar 2017-2018 zijn de volgende stipendia voor onderzoekers toegekend:

 • Dr. Casper Beijst, Postdoc, UMCU
  Instituut: MD Anderson Cancer Center, Houston
  Onderzoek: PET/MRI voor radioembolizatie
 • Drs. Inge van der Werf, Promovendus, VUMC
  Instituut: Moores Cancer Center, Jamieson Lab, San Diego
  Onderzoek: Antitense oligonucleotide inhibition of CTGF in acute myeloide leukemia
 • Drs. Karlijn Hummelink Arts‐onderzoeker NKI
  Instituut: Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore
  Onderzoek: Genomic and neoantigen landscape of acquired resistance to immune checkpoint blockade in NSCLC
 • Drs. Marieke van der Noord, Promovendus, AMC
  Instituut: University of California, San Francisco
  Onderzoek: Identificatie van borstkankerpatienten met een pathologisch complete respons van de axilla na neoadjuvante systeemtherapie