Stagebeurzen Masterstudenten

Reisbeurs voor de uitvoering van oncologisch onderzoek aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

De Nijbakker-Morra Stichting kent stagebeurzen toe aan veelbelovende Masterstudenten ter vergoeding van reis- en verblijfskosten aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut voor de uitvoering van oncologisch onderzoek ter plekke. Bij voorkeur dient het om een verblijf te gaan van tenminste enkele maanden aan een gerenommeerd kanker instituut, om een duidelijk afgekaderde (deel)onderzoeksvraag te beantwoorden.
Masterstudenten met reeds enige onderzoekservaring in de Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en studerend aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut kunnen indienen.

Toelichting

Bedrag: Maximaal 2.100 euro (binnen Europa) en 3.600 euro (buiten Europa) per aanvraag.  

Aantal: ca. 10 aanvragen per academisch jaar.

Sluitingsdata: Per academisch jaar zijn er 2 ronden. Voor de 1e ronde dient de aanvraag voor 1 oktober 17.00 uur binnen te zijn en voor de 2e ronde voor 1 april 17.00 uur.

Randvoorwaarde: Aanvang reis na sluitingsdatum en uiterlijk binnen 1 jaar vertrek. Uitsluitsel: Binnen 2 maanden na sluitingsdatum.  

Vergoeding: 350 euro per maand in Europa en 600 euro per maand buiten Europa, minimaal 2 en maximaal 6 maanden. Vergoeding vooraf. Na afloop dient een kort verslag (A4-tje) met een samenvatting van het onderzoek, aangevuld met enkele persoonlijke ervaringen overlegd te worden, bij voorkeur publiceerbaar op de website ter inspiratie voor anderen.

Indiening

Indiening op basis van de instructie die opgenomen is in het aanvraagformulier. De aanvraag dient zoals vermeld in het aanvraagformulier tevens vergezeld te gaan van brieven (attest) van het gastinstituut waarin deze duidelijk aangeeft bereid te zijn als gastheer op te treden, en van een aanbevelingsbrief van uw Nederlandse universiteit, onderzoeksinstituut of afdeling. U sluit ook uw CV in bij de aanvraag.

Download aanvraagformulier

Stagebeurs ontvangers sinds 2010

Stagebeurzen 2016
Stagebeurzen 2015
Stagebeurzen 2014
Stagebeurzen 2013
Stagebeurzen 2012
Stagebeurzen 2011
Stagebeurzen academisch jaar 2009-2010