Stagebeurzen Masterstudenten

Reisbeurs voor de uitvoering van oncologisch onderzoek aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

De Nijbakker-Morra Stichting kent stagebeurzen toe aan veelbelovende Masterstudenten ter vergoeding van reis- en verblijfskosten aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut voor de uitvoering van oncologisch onderzoek ter plekke. Bij voorkeur dient het om een verblijf te gaan van tenminste enkele maanden aan een gerenommeerd kanker instituut, om een duidelijk afgekaderde (deel)onderzoeksvraag te beantwoorden.
Masterstudenten met reeds enige onderzoekservaring in de Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en studerend aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut kunnen indienen.

Toelichting

Bedrag: Maximaal 1.800 euro (binnen Europa) en 3.000 euro (buiten Europa) per aanvraag.  

Aantal: ca. 10 aanvragen per academisch jaar.

Sluitingsdata: Per academisch jaar zijn er 2 ronden. Voor de 1e ronde dient de aanvraag voor 1 oktober 17.00 uur binnen te zijn en voor de 2e ronde voor 1 april 17.00 uur.

Randvoorwaarde: Aanvang reis na sluitingsdatum en uiterlijk binnen 1 jaar vertrek. Uitsluitsel: Binnen 2 maanden na sluitingsdatum.  

Vergoeding: 300 euro per maand in Europa en 500 euro per maand buiten Europa, minimaal 2 en maximaal 6 maanden. Vergoeding vooraf. Na afloop dient een kort verslag (A4-tje) met een samenvatting van het onderzoek, aangevuld met enkele persoonlijke ervaringen overlegd te worden, bij voorkeur publiceerbaar op de website ter inspiratie voor anderen.

Indiening

Indiening op basis van de instructie die opgenomen is in het aanvraagformulier. De aanvraag dient zoals vermeld in het aanvraagformulier tevens vergezeld te gaan van brieven (attest) van het gastinstituut waarin deze duidelijk aangeeft bereid te zijn als gastheer op te treden, en van een aanbevelingsbrief van uw Nederlandse universiteit, onderzoeksinstituut of afdeling. U sluit ook uw CV in bij de aanvraag.

Download aanvraagformulier

Toekenningen 2018

In het voorjaar van 2018 zijn de onderstaande 6 stagebeurzen toegekend.

 • Mw. Gina Dunkel, Biomedische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
  MD Anderson Cancer Center, Houston
 • Mw. Femmigje Groenveld, Cancer, Stem Cells and Developmental Biology, Universiteit Utrecht
  Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School
 • Lok Lam Ngai, Geneeskunde (Universiteit van Amsterdam)
  Deutches KreubsForzung, Lab of Mol Genetics, Heidelberg
 • Mw. Anne Schreuder Biofarmaceutische Wetenschappen, Universiteit Leiden
  Centre de Recherches en Cancerologie de Toulouse
 • Dhr. Maarten te Dorsthorst Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
  Ruprecht‐Karls‐Universitat Heidelberg
 • Tanne v.d. Wal Biomedische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  The Institute of Cancer Research, London

Toekenningen 2017

In 2017 zijn de onderstaande 17 stagebeurzen toegekend. Door een verschuiving in de indieningsdata zijn dit jaar extra stagebeurzen toegekend:

 • Mw. Carolijn Nota, Geneeskunde, Universiteit Utrecht
  Instituut: City of Hope, Comprehensive Cancer Center, Duarte, California
  Onderzoek: Robot‐assisted laparoscopy liver surgery;
 • Mw. Claire Hoencamp, Biomedische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  Instituut: New York University School of Medicine, USA
  Onderzoek: Possible novel targets of SCF (CyclinF) ubiquitin ligase complex;
 • Dhr. Glenn Cremers, Medical Engineering , Technische Universiteit Eindhoven
  Wyss Institute, Boston, USA
  Developing fluorescent barcodes for cancer biomarker discovery;
 • Mw. Jiske Tiersma, Drug Innovation, Universiteit Groningen
  University of Oxford, UK Characterisation of myeloid cells recruited after radiation;
 • Dhr. Joeky Senders, Geneeskunde, Universiteit Utrecht
  Cushing Neurosurgical Outcome Center, Brigham and Women’s Hospital
  Machine learning prediction models for outcome after craniotomy for primary malignant brain tumors;
 • Mw. Juliette Wezenbeek, Biomedische Technologie, Universiteit Utrecht
  Dana‐Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA The role of stem cell plasticity in colorectal cancer;
 • Mw. Kelly Boelaars, Oncologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  Dana‐Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA Reprogramming macrophages in pancreatic cancer with Erk5 inhibitors;
 • Mw. Laura Kummer, Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
  Boston Children’s Hospital, Ploegh Lab, USA Imaging in vivo van de activiteit van CAR T cellen die een fibronectin splice variant herkennen;
 • Mw. Lizeth Haveman, Drug Innovation, Universiteit van Amsterdam
  Vanderbilt University institute of Imaging Science Nashville Facile synthesis and characterization of small‐molecule PET probes for the molecular imaging of cancers targeting TSPO (translocator protein);
 • Mw. Lolkje Abma, Geneeskunde, Universiteit Groningen
  Memorial Sloan Kettering Cancer Center Molecular imaging and immunotherapy in cancer;
 • Mw. Nicky Beelen, Biomedische Wetenschappen, Universiteit Maastricht
  Dana Farber Cancer Institute, Boston Defining the genetic culprits in multiple myeloma resistance to natural killer cell immunotherapy;
 • Mw. Nina Blaimschein, Molecular Mechanisms of Disease, Radboud Universiteit Nijmegen
  McGill University, Montreal Structural studies of the magnesium regulating PRL‐phosphatases;
 • Dhr. Remi Mahmoud, Biol. En Med Lab Onderzoek, Universiteit Utrecht
  Ican School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA Identifying risk factors for colitisassociated cancer: a multicentre retrospective cohort study;
 • Dhr. Simon van de Wakker, Farmacia, Universiteit Utrecht
  University of Oxford, Dept. Of Physiology, Anatomy and Genetics Sorting and analysing proteomic and RNA repertoires in different subpopulations of exosomes ;
 • Dhr. Stan van Keulen, Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
  Stanford Cancer Institute, Stanford, USA
  Phase 1, Open label study evaluating the safety and pharmacokinetics of escalating doses of panitumumab IRDye800 as an optimal imaging agent to etc.;
 • Mw. Willeke Naaktgeboren, Geneeskunde, Universiteit Utrecht
  Barts Heart Centre, St. Bartholomew’s Hospital, London, UK Evaluation of trastuzumab‐induced cardiotoxicity in patients with breast cancer using novel imaging CMR techniques;