Studentenprijzen

Geldprijs voor studenten die uitmuntend fundamenteel of toegepast kankeronderzoek hebben uitgevoerd tijdens hun onderzoeksstage.

Veelbelovende studenten kunnen een aanmoedigingsprijs krijgen van de Nijbakker-Morra Stichting. Deze scriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro dat vrij te besteden is ter ondersteuning van de verdere onderzoekscarriere zoals voor het bijwonen van een wetenschappelijk congres over kankeronderzoek in het buitenland. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingsprijs is dat de student een onderzoeksstage afgerond heeft in de 12 maanden voor de deadline op het terrein van het fundamentele of toegepaste kankeronderzoek en daarbij blijk heeft gegeven van een bijzondere aanleg en motivatie voor kankeronderzoek.

Procedure

Studenten kunnen door hun supervisor voorgedragen worden, maar de student moet wel zelf het initiatief nemen om daadwerkelijk mee te dingen naar de prijs. Voordrachten kunnen ieder jaar vóór 1 november 17.00 uur worden ingediend. In de voordracht dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

  • CV van de student
  • Motivatiebrief van de student
  • Aanbeveling/ondersteuningsbrief supervisor
  • Verslag van de onderzoeksstage en/of kopie publicatie

De prijs wordt eenmaal per academisch jaar uitgereikt in de eerste week van februari. De inzendingen worden beoordeeld door de Medische Adviescommissie van de Nijbakker-Morra Stichting. De motivatie maakt een wezenlijk deel uit van de beoordeling en kan de doorslag geven bij gelijkwaardige kwaliteit van het onderzoek. Inzendingen voor de prijs kunnen gericht worden aan Prof. dr. P. Devilee. Indiening dient te geschieden via het Secretariaat van de Medische Adviescommissie, t.a.v. Mevrouw M. Kantebeen-Zoetemelk. Graag indienen per e-mail (bij voorkeur als 1 pdf): M.Kantebeen-Zoetemelk@lumc.nl.

Prijsuitreiking 2023 – Geïnteresseerden van harte welkom

De eerstvolgende feestelijke uitreiking van de studentenprijzen vindt plaats op woensdag 1 februari ’23 van 15.30-17.30 in het LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden Nederland.
Tijdens de bijeenkomst lichten de prijswinnaars hun onderzoek toe in een ook voor leken begrijpelijke presentatie van 15-20 minuten. Na afloop is er een borrel en gelegenheid tot feliciteren. Naast de onderzoeksgroep, familie en vrienden van de prijswinnaars zijn ook geïnteresseerden van harte welkom.

Prijswinnaars dit jaar

Voor het academisch jaar 2022-2023 zijn de volgende studentenprijzen toegekend:

  • Tam Binh Bui, Geneeskunde, Universiteit Utrecht
  • Daniëlle Koot, Biomedische Wetenschappen LUMC Leiden

Prijswinnaars sinds academisch jaar 2003-2004

Prijzen academisch jaar 2021-22
Prijzen academisch jaar 2020-21
Nijbakker-Morra Stichting Prijswinnaars 2019-2020
Prijzen academisch jaar 2019-2020
Nijbakker-Morra Stichting Prijswinnaars 2018-19
Prijzen academisch jaar 2018-2019
Nijbakker-Morra Stichting Prijswinnaars 2017-18.
Prijzen academisch jaar 2017-2018
Prijzen academisch jaar 2016-2017
Prijzen academisch jaar 2015-2016
Prijzen academisch jaar 2014-2015
Prijzen academisch jaar 2013-2014
Nijbakker-Morra Stichting Prijswinnaars 2012-13
Prijzen academisch jaar 2012-2013
Prijzen academisch jaar 2011-2012
Prijzen academisch jaar 2010-2011
Prijzen academisch jaar 2009-2010
Prijzen academisch jaar 2008-2009
Prijzen academisch jaar 2007-2008
Prijzen academisch jaar 2006-2007
Prijzen academisch jaar 2005-2006
Prijzen academisch jaar 2004-2005
Prijzen academisch jaar 2003-2004