Toelichting ANBI

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als ANBI zijn wij verplicht op een internetsite de volgende gegevens te publiceren:

  • De naam van de instelling: Nijbakker Morra Stichting (KvK 41192182);
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: RSIN 008608003;
  • De contactgegevens van de instelling: zie de contact pagina;
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: zie de homepage en de achtergrond pagina;
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie hier het beleidsplan;
  • De namen en functie van de bestuurders: zie de bestuur pagina;
  • Het beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd;
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de individuele pagina’s van de doelen die we ondersteunen;
  • Een financiële verantwoording: gegeven dat de Stichting een vermogensfonds is – Wij werven niet actief geld of goederen. Daarnaast besteden wij het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen vrijwel alleen aan de doelstelling – behoeven wij alleen de staat van baten lasten te publiceren, zie alhier.

Lees hier de toelichting op de website van de belastingdienst.