Aanvraag doen

Aanvraag doen

Upload een ingevuld aanvraagformulier incl. eventuele bijlagen samengevoegd in één PDF en vul tevens de onderstaande vragen in. Lege aanvraagformulieren kunnen rechts worden gevonden en gedownload.

Aanvraagformulieren downloaden:

Aanvraag reisbeurs Masterstudenten

Aanvraag stipendium onderzoeker

Download het juiste aanvraagformulier en vul deze in. Exporteer het ingevulde formulier als een PDF-document en upload dit document in het aanvraagformulier links. Vul de rest van het formulier in en verstuur deze.

De Nijbakker-Morra Stichting levert uitdrukkelijk geen bijdragen aan

  • de drukkosten van proefschriften
  • (reis)kosten voor een (presentatie op een) congres
  • projectsubsidies t.b.v. apparatuur en materiaalkosten (de stichting is hiermee vanaf het academisch jaar 2018-19 gestopt)

Inhoudelijk vragen over onze ondersteuning

U kunt contact opnemen voor inhoudelijke vragen over de studenten prijzen, reisbeurzen en stipendia met de voorzitter van de medische adviescommissie de heer P. Devilee rechtstreeks op telefoonnummer 071-5269510, per mail via p.devilee@lumc.nl of via zijn secretariaat LUMC afd. Pathologie (mevrouw M. Kantebeen-Zoetemelk) op telefoonnummer 071-5266622.

Algemene vragen over de Nijbakker-Morra Stichting

U kunt contact opnemen met: