Disclaimer

De Nijbakker-Morra Stichting (KvK 41192182), hierna te noemen NMS, verleent u hierbij toegang tot haar website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door NMS en derden zijn aangeleverd. De inhoud van deze websites is door NMS met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. NMS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de websites van NMS is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de websites van NMS aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NMS.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NMS. De inhoud op de websites van NMS is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0 NL), tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens grotendeels gegenereerd middels de ICTRecht-disclaimergenerator.

LAATST BIJGEWERKT / UPDATES

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2018.